SAJAM ENERGETIKE 2013

sajam energetike3

Na devetom Međunarodnom sajmu energetike Perfect Step agencija je svojim hostesama predstavljala Privredno društvo termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o.