Bašta kod Juge – Otvaranje

basta kod juge

Otvaranje kafića Bašta kod Juge bilo je uveličano prisustvom Perfect Step hostesama.